skip to Main Content
DOTZE HABITATGES AL CARRER PALLARS

L’edifici està situat al número 371 del carrer Pallars i consta de planta baixa i sis plantes.
A la planta baixa hi ha un vestíbul d’accés als habitatges i un espai comunitari que pot assumir funcions d’aparcament i de sala polivalent.
Les plantes tipus consten de dos habitatges per replà.
Cada habitatge consta d’uns 100m2 que inclou un espai d’accés cuina, menjador, corredor i gran galeria com àrea de relació i tres estances d’habitacions compartimentades. Un petit pati a l’interior assegura la ventilació creuada i els espais de bugaderia i estenedor.
La façana és un gran filtre inspirat en les galeries de l’interior d’illa de l’eixample tradicional.
Es tracta d’una promoció d’habitatge lliure amb un pressupost d’execució material de 800 euros/m2, incorporant cuines totalment equipades, i armaris en habitacions i zones comunitàries.
La construcció presenta façanes totalment simètriques tant a l’interior com a l’exterior de l’illa i estan construïdes en estructura d’acer i porticons de llambí mediterrani en color blanc. La planta baixa és una gran sala comunitària destinada a aparcament en superfície, sent utilitzada també com a espai de comunitat per a esdeveniments festius.
La seva configuració assegura una visió creuada entre l’interior i l’exterior d’illa sense cap instal·lació de clima, actuant com un passatge visual entre la Diagonal i els vestigis industrials d’interior d’illa.

Back To Top